Projektowanie budynków użyteczności publicznej

Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej

Projektujemy wszystkie obiekty dedykowane potrzebom administracji, wymiaru sprawiedliwości, opieki medycznej i socjalnej, szkolnictwa, placówek kultury, turystyki, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i transportowych, hale sportowo-widowiskowe oraz budynki kultu religijnego.

Rzetelne projekty budowlane

W naszej pracy nie ma miejsca na niedomówienia, ponieważ ich koszty ponoszą Klienci. Musimy mieć absolutną pewność, że wykonamy optymalny projekt, który spełni oczekiwania i preferencje Inwestora oraz wszystkie wymogi formalne określone przepisami prawa budowlanego.

Właśnie dlatego przed rozpoczęciem prac projektowych:

  • przeprowadzamy dokładną analizę przepisów prawnych definiujących wymagania związane z danym budynkiem użyteczności publicznej,
  • dokładnie sprawdzamy zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
  • na podstawie mapy do celów projektowych precyzyjnie określamy możliwości budowlane.

Nowoczesne projekty obiektów użyteczności publicznej

  • Zebrane wcześniej informacje pozwalają nam opracować pełnobranżowy projekt łączący funkcjonalność z pożądaną stylistyką oraz wszelkimi rozwiązaniami, które ułatwiają pracę oraz korzystanie z budynków użyteczności publicznej.
  • W naszych projektach uwzględniamy wszystkie przepisy dot. wymagań BHP i PPOŻ.
  • Maksymalnie dostosowujemy nasze projekty do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Dbamy o to, aby projekt uwzględniał potrzeby pracowników oraz zapewniał komfort wszystkim osobom korzystającym z obiektów użyteczności publicznej.

Nasze realizacje

Zapraszamy do kontaktu oraz na indywidualne spotkanie konsultacyjne.

Oferta

Oto pełna lista naszych usług.