Projekt remontu z kolorystyką elewacji budynku przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu