Projekt remontu z kolorystyką elewacji budynku w Brzegu przy ulicy Ofiar Katynia