Projekt wraz z wykonaniem łazienki w lokalu mieszkalnym w Brzegu